Lokalne i međunarodne organizacije, kao i razne međunarodne misije koje su zainteresovane za praćenje izbora, mogu da se prijave za akreditaciju posmatrača. Njihovi posmatrači mogu da prate čitav izborni proces ili samo dan izbora, zavisno od toga za koji se prijavljuju.

Pojedinci ne mogu da prate izbore. Da biste pratili izbore, morate da se pridružite timovima posmatrača političkih partija ili NVO. To možete da uradite tako što ćete direktno kontaktirati politički entitet ili NVO u okviru kojeg ćete pratiti izbore.

Radno Vreme

09:00 – 17:00
Od Ponedeljka do Petka

Kontaktirajte nas

Ardian Krasniqi br.5 II pod, 10000 Prishtina, Kosovo
Tel: +381 38 748 018