Organizatat lokale dhe ndërkombëtare, si dhe misione të ndryshme ndërkombëtare të interesuara për të vëzhguar zgjedhjet, mund të aplikojnë për akreditimin e vëzhguesve. Vëzhguesit e tyre mund të vëzhgojnë të gjithë procesin zgjedhor ose vetëm ditën e zgjedhjeve, varësisht nga aplikimi i tyre.

Individët nuk mund të vëzhgojnë zgjedhjet. Për të vëzhguar zgjedhjet, duhet të bashkoheni me ekipet e vëzhguesve të partive politike ose OJQ-ve. Ju mund ta bëni këtë duke kontaktuar drejtpërdrejt subjektin politik ose OJQ-në brenda fushës së së cilës do të vëzhgoni zgjedhjet.

Orari Zyrtar

09:00 – 17:00
Nga e Hëna në të Premte

Na kontaktoni

Ardian Krasniqi nr.5 kati II, 10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 748 018

We aren’t a school created practical by anyone else.